John DeMott Biography

Timberline Grizz by John DeMott
Timberline Grizz
John DeMott
Oil
16 " x 12 "
$5,800
A Leader of Men by John DeMott
A Leader of Men
John DeMott
Oil
16 " x 12 "
$5,800
A Song for the Season by John DeMott
A Song for the Season
John DeMott
Oil
24 " x 48 "
$24,500
Ute Camp by John DeMott
Ute Camp
John DeMott
Oil
12 " x 16 "
$5,200
A Cowboy's Work is Never Done by John DeMott
A Cowboy's Work is Never Done
John DeMott
Oil
20 " x 16 "
$8,200
Painted Sky by John DeMott
Painted Sky
John DeMott
Oil
16 " x 20 "
$8,200
Blackfoot Camp by John DeMott
Blackfoot Camp
John DeMott
Oil
20 " x 16 "
$8,200
Against A Fiery Sky by John DeMott
Against A Fiery Sky
John DeMott
Oil
20 " x 24 "
$9,500
A Leap of Faith by John DeMott
A Leap of Faith
John DeMott
Oil
9 " x 12 "
$3,200
Wyoming Icon by John DeMott
Wyoming Icon
John DeMott
Oil
36 " x 24 "
$16,000
American Icon by John DeMott
American Icon
John DeMott
Oil
9 " x 12 "
$2,900
Prairie Princess by John DeMott
Prairie Princess
John DeMott
Oil
36 " x 24 "
$16,500
More