Native Mother by Bob Boomer
Native Mother
Bob Boomer
Manzanita
21 " x 7 " x 6 "
SOLD
Canyon Water by Bob Boomer
Canyon Water
Bob Boomer
Manzanita
18 " x 10 " x 7 "
SOLD
Canyon Winter by Bob Boomer
Canyon Winter
Bob Boomer
Manzanita
22 " x 22 " x 10 "
SOLD
Hopi Girl by Bob Boomer
Hopi Girl
Bob Boomer
Manzanita
24 " x 12 " x 7 "
SOLD
Harvest Baskets by Bob Boomer
Harvest Baskets
Bob Boomer
Manzanita
20 " x 8 " x 7 "
SOLD
First Born by Bob Boomer
First Born
Bob Boomer
Manzanita
20 " x 11 " x 9 "
SOLD
Harvest Basket by Bob Boomer
Harvest Basket
Bob Boomer
Manzanita
24 " x 14 " x 8 "
SOLD
Night Song by Bob Boomer
Night Song
Bob Boomer
Manzanita
25 " x 9 " x 8 "
SOLD
Sacagawea by Bob Boomer
Sacagawea
Bob Boomer
Montana Cedar
21 " x 5 " x 8 "
SOLD
The Ceremonial Basket by Bob Boomer
The Ceremonial Basket
Bob Boomer
Montana Cedar
26 " x 9 " x 8 "
SOLD
Canyon Artisan by Bob Boomer
Canyon Artisan
Bob Boomer
Manzanita
22 " x 15 " x 9 "
SOLD
Night Song by Bob Boomer
Night Song
Bob Boomer
Manzanita
18 " x 7 " x 6 "
SOLD
More